Václav Kühnl Muž Click to view the family tree

Narozen: 1873
Úmrtí: 1909    

Václav odkaz

Rodièe: Jan Kühnl, Marie Slavíková
Sourozenci: Marie Kühnlová, Josef Kühnl, Antonín Kühnl, František Kühnl, Anna Kühnlová, Emil Kühnl