Jan Kühnl Muž Click to view the family tree

Narozen: 1839
Úmrtí: 1889    

Jan rodina

Manžel(ka): Marie Slavíková (Oddáni)
Dìti: Marie Kühnlová, Josef Kühnl, Václav Kühnl, Antonín Kühnl, František Kühnl, Anna Kühnlová, Emil Kühnl
 

Jan odkaz

Rodièe: Josef Khinl, Veronika Slušná
Sourozenci: Josef Kühnl, František Kühnl