Josef Kühnl Muž Click to view the family tree

Narozen: 1837
Úmrtí:      

Josef odkaz

Rodièe: Josef Khinl, Veronika Slušná
Sourozenci: Jan Kühnl, František Kühnl