Jana Pletnická Žena Click to view the family tree

Jana odkaz

Rodiče: Jan Pletnický, Jiřina Komárová
Sourozenci: Jan Pletnický