František Modráček Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

František rodina

Manžel(ka): Františka Králová (Oddáni 28-Srpen-1915)
Děti:
odd. Třebenice

František odkaz

Rodiče:
Sourozenci: