Josef Hruška Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Josef rodina

Manžel(ka): Marie Králová (Oddáni 10-Únor-1923)
Děti:
odd. Praha, chrám Matky Boží před Týnem

Josef odkaz

Rodiče:
Sourozenci: