Václav Koníø Muž Click to view the family tree

Narozen: 1606
Úmrtí:      

Povolání: podle SPPV 1651 chalupník z Máslojed, 45 let

Václav rodina

Manžel(ka): Dorota (Oddáni)
Dìti: Lidmila Koníøová, Jan Koníø, Anna Koníøová, Václav Koníø, Salomina Koníøová
 

Václav odkaz

Rodièe:
Sourozenci: