Jan Cejp Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: (Hrubeš)
ze Svařeně
ve fasi 1713 uveden jako sedlák ve Střemošicích

Jan rodina

Manžel(ka): Mandalena Čermáková (Oddáni 13-Únor-1679)
Děti:
odd. Řepníky
2235/P7250051

Jan odkaz

Rodiče: Ondřej Cejp-Hrubeš, Kateřina
Sourozenci: Martin Cejp, Petr Cejp, Matěj Cejp