Jan Bureš Muž Click to view the family tree

Úmrtí:     1687 nežije

Povolání: ze Zádolí
v Berní rule 1654 uveden jako sedlák z Řepník, 38 strychů

Jan rodina

Manžel(ka): <NoName> (Oddáni)
Děti: Marie Burešová, Kateřina Burešová
 

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: