Matouš Chytil Muž Click to view the family tree

Narozen: 1625
Úmrtí:     zemřel před 1670

Povolání: podle SPPV 1651 zahradník ve Střemošicích, 26 let.
v Berní rule 1654 uveden jako sedlák ve Střemošicích, 46 strychů

Matouš rodina

Manžel(ka): Salomena (Oddáni)
Děti: Jan Chytil, Alžběta Chytilová, Salomena Chytilová, Mandalena Chytilová, Alyna Chytilová, Václav Chytil
 

Matouš odkaz

Rodiče: (Matouš?) Chytil, Anna
Sourozenci: Jan Chytil, Dorota Chytilová