Kateĝina Kolbabová Žena Click to view the family tree

Narozen: 8-Ĝíjen-1713
Úmrtí:      

Poznámky:
* Libecina
matrika Nové Hrady 2203/IMG_3550
+

Kateĝina odkaz

Rodièe: Jan Kolbaba, Dorota Lebedová
Sourozenci: Anna Kolbabová, Václav Kolbaba, Dorota Kolbabová, Lidmila Kolbabová, Matìj Kolbaba, Rosina Kolbabová, Justina Kolbabová, Jakub Kolbaba