Johana Hoffmanová Žena Click to view the family tree

Narozen: 5-Duben-1672
Úmrtí: 12-Záĝí-1680   zemĝela pĝi morové epidemii
zapsána jako dcera Václava Provazníka

Poznámky:
* Velvary   1/PC050040
kmotĝi: Alžbìta Rychterová; Benigna Škodová; Ondĝej Záhora
+ Velvary   26/PC050027

Johana odkaz

Rodièe: Václav Hoffman, Dorota
Sourozenci: Ludmila Hoffmanová, Dorota Hoffmanová, Anna Hoffmanová, Kateĝina Hoffmanová, Václav Hoffman, Jan Hoffman, Lidmila Hoffmanová, Veronika Hoffmanová, Johana Hoffmanová, Anna Hoffmanová, Zuzana Hoffmanová, Augustin Hoffman