Václav Jiĝí Hoffman Muž Click to view the family tree

Narozen: 7-Kvìten-1677
Úmrtí:      

Povolání: spoluradní Velvar

Poznámky:
* Velvary   2/PB280015, 1/PC050303
+

Václav rodina

Manžel(ka): Lidmila (Oddáni)
Dìti:
 

Václav odkaz

Rodièe: Václav Hoffman, Kateĝina
Sourozenci: Ludmila Hoffmanová, Dorota Hoffmanová, Anna Hoffmanová, Johana Hoffmanová, Kateĝina Hoffmanová, Jan Hoffman, Lidmila Hoffmanová, Veronika Hoffmanová, Johana Hoffmanová, Anna Hoffmanová, Zuzana Hoffmanová, Augustin Hoffman