Václav Hoffman Muž Click to view the family tree

Úmrtí: 27-Ĝíjen-1699    

Povolání: provazník, m욝an a spoluradní Velvar

Poznámky:
*
+ Velvary   26/PC050104

Václav manželství #1

Manžel(ka): Anna Taubová (Oddáni 15-Záĝí-1698)
Dìti: Augustin Hoffman
odd. Velvary
20/PC050054

Václav manželství #2

Manžel(ka): Kateĝina (Oddáni)
Dìti: Kateĝina Hoffmanová, Václav Hoffman, Jan Hoffman, Lidmila Hoffmanová, Veronika Hoffmanová, Johana Hoffmanová, Anna Hoffmanová, Zuzana Hoffmanová
 

Václav manželství #3

Manžel(ka): Dorota (Oddáni)
Dìti: Ludmila Hoffmanová, Dorota Hoffmanová, Anna Hoffmanová, Johana Hoffmanová
 

Václav odkaz

Rodièe:
Sourozenci: