František Kašpar Hoffmann Muž Click to view the family tree

Narozen: 10-Prosinec-1715
Úmrtí:      

Povolání: 1741 kaplan ve Velvarech

Poznámky:
* Velvary   3/PB280094
+

Zápis o křtu v matrice vepsán dodatečně, v matrice vložen list s místopřísežným prohlášením kostelníka, že byl svědkem křtu.

František odkaz

Rodiče: Jan Hoffman, Kateřina Svobodová
Sourozenci: Michal Hoffman, Václav Hoffman, Apolena Hoffmanová, Rosalie Hoffmanová