Josef Meduna Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: podruh

Josef rodina

Manžel(ka): Anna Novotná (Oddáni)
Děti:
 

Josef odkaz

Rodiče:
Sourozenci: