Mikuláš Sobotka Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: v fasi 1713 uveden jako sedlák ve Střemošicích

Poznámky:
* Střemošice
+

Mikuláš rodina

Manžel(ka): Anna Solilová (Oddáni 10-Září-1690)
Děti: Rozina Sobotková, Kateřina Sobotková, Anna Sobotková, Matěj Sobotka, Lidmila Sobotková, Justina Sobotková, Uršula Sobotková
2235/P7250056

Mikuláš odkaz

Rodiče: Jan Sobotka, Mařena Bartoňová
Sourozenci: Alžběta Sobotková, Martin Sobotka, Jiří Sobotka, Dorota Sobotková