Jan Hledík Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: syn Jana Hledíka, šafáře v Bezděkově

Jan rodina

Manžel(ka): Anna Havlová (Oddáni 13-Září-1733)
Děti:
2236/P7240090

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: