Jan Poslušný Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: syn Martina Poslušného ze Širokého Dolu

Jan rodina

Manžel(ka): Salomena Cejpová (Oddáni 6-Listopad-1689)
Děti:
odd. Řepníky
2235/P7250055

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: