Jan Solil Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: ze Svařeně 3

Jan rodina

Manžel(ka): Anna Novotná (Oddáni 9-Listopad-1794)
Děti:
odd. Řepníky
2240/P7240064

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: