Matěj Kolbaba Muž Click to view the family tree

Narozen: 1611
Úmrtí:     1669 nežije

Povolání: konšel v Řepníkách dle SPPV 1651

Matěj rodina

Manžel(ka): Salomina (Oddáni)
Děti: Václav Kolbaba, Mandalena Kolbabová, Anna Kolbabová, Mariana Kolbabová
 

Matěj odkaz

Rodiče:
Sourozenci: