Jan Křepelka Muž Click to view the family tree

Úmrtí:     1686 nežije

Povolání: krčmář z Řepník, rychtář?

Poznámky:

Jan manželství #1

Manžel(ka): Anna Hrdličková (Oddáni 16-Únor-1670)
Děti: Jiřík Křepelka, Lidmila Křepelková, Kateřina Křepelková
odd. Skuteč
matrika Skuteč 309/PC150020

Jan manželství #2

Manžel(ka): Kateřina (Oddáni)
Děti: Salomena Křepelková, Magdalena Křepelková, Alžběta Křepelková, Anna Křepelková, Johana Křepelková
 

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: