Rozalie Hornerová Žena Click to view the family tree

Úmrtí: 4-Září-1792    

Poznámky:
* Slaný
+ Lidice

Rozalie rodina

Manžel(ka): Jan Hlavsa (Oddáni Leden-1776)
Děti: Josef Hlavsa, Anna Hlavsová, Rozalie Hlavsová, Barbora Hlavsová, Marie Hlavsová, Alžběta Hlavsová, Barbora Hlavsová, Jan Hlavsa, Alžběta Hlavsová, Josefa Hlavsová, Terezie Hlavsová, Jan Hlavsa, Terezie Hlavsová
odd. Slaný
svědkové: Jan Lešner, písař slánského purkmistra; Alžběta, dcera vdovy paní Anny Náprstkové, oba ze Slaného

Rozalie odkaz

Rodiče: Vojtěch Horner, Rozalie
Sourozenci: Jan Horner, Magdalena Hornerová