František Saidl Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: mlynář z Rudy, syn Josefa Saydla

František rodina

Manžel(ka): Ludmila Hlavsová (Oddáni Listopad-1760)
Děti:
sňatek Lidice
foto 308

František odkaz

Rodiče:
Sourozenci: