Václav Seidl Muž Click to view the family tree

Úmrtí:      

Povolání: mlynář z Rudy, poddaný krušovický

Václav rodina

Manžel(ka): Kateřina Hlavsová (Oddáni 8-Listopad-1768)
Děti:
odd. Lidice

Václav odkaz

Rodiče:
Sourozenci: