Rod Federů, který se objevuje hned ve dvou větvích, pochází z východního cípu Čech, z Lanškrouna. V roce 1651 je zde v Soupisu poddaných podle víry zmíněn  dvaačtyřicetiletý tkadlec Jan Feder (Hons Fader) s manželkou Lidmilou. Nešlo o nijak bohatou rodinu, měli spolu jedenáct dětí,  v roce 1672 je Lidmila již vdovou a je uváděna jako "chudá žena na chalupě po manželovi“.  Ale již jejich vnuk Václav (*1699), syn Ondřeje Federa,  se stal c.k. celním a solním správcem v Lanškrouně, pravděpodobně se i výhodně oženil s Veronikou Artztovou, jejíž bratr, lanškrounský rodák  Jan Kašpar Artzt (1688-1765) byl uznávaným  právníkem a zemským prokurátorem v Praze a významným mecenášem svého rodného města i svých příbuzných. Mezi Václavovými potomky následují čtyři generace vyšších panských úředníků.

Václavův syn Vojtěch Feder  (*1735) působil v západních Čechách,  v roce 1769 byl správcem panství barona Borna ve Starém Sedlišti a později správce panství hrabat Šliků. S manželkou Marií Wolfovou z Přimdy měl syna Josefa Federa (*1771), který se stal  hospodářským ředitelem na panství  barona Puteaniho v Souticích, později vrchním ředitelem panství hrabat Šliků z Holíče, působil v Kopidlně, Starých Hradech, Jičíněvsi. Josef se roku 1796 oženil s Ludmilou, dcerou kácovského felčara Antonína Majorana , téměř všichni synové z jejich čtrnácti dětí zastávali významná místa.  Josef se věnoval vojenské dráze, sloužil jako  nadporučík u 6. dragounského pluku prince Alexandra Hessenského, Bedřich byl městským stavitelem v Domažlicích, Leopold se stal úředníkem pražského magistrátu, Ignác byl  inženýrem v tyrolském  Innsbrucku, Vilém hospodářským ředitelem panství ve Vrchlabí a Antonín Feder (*1812) byl zpočátku písařem na Zelené Hoře u Klatov, později hospodářským správcem na Běcharech u Kopidlna  a hospodářským ředitelem panství Dymokury.

Antonín se oženil s Marií Sýkorovou z Nepomuku, která pocházela z rodu nepomuckých řezníků Sýkorů, Kramolinů a Ratajů. Z jejich deseti dětí připomeňme Marii Federovou (*1841), manželku Františka Novotného z Řepník  a Josefa Leopolda Federa (*1842), který si vzal za ženu Annu Kuřákovou, dceru obchodníka dřevem Karla Kuřáka  z pražského Podskalí.  Mariin vnuk Karel Novotný – můj dědeček – a Josefova vnučka Jana Novotná – má babička – v roce 1931 uzavřou sňatek a opět tak větve tohoto rodu spojí.

Josef Feder, správce pivovaru v Mýtě, 13 let po svatbě ovdověl – jeho žena Anna Kuřáková umírá v pouhých 33 letech na souchotiny. Jejich čtyř dětí Marie, Karoliny, Marty a Josefa se ujala Annina svobodná sestra Márinka. Marie i Karolina Federovy jsou vzdělávány v kancelářských dovednostech, Marie nastoupila jako sekretářka v továrně na optické přístroje bratří Fričů, synů J.V.Friče, básníka a  revolucionáře z roku 1848, mladý továrník Josef Frič si ji záhy vzal za ženu. Mariina sestra, má prababička Karolína Federová (1875-1922) pracovala jako písařka a učitelka, v roce 1907 se v Praze provdala za klasického filologa Františka Novotného z Hlíny u Chrudimi, který v té době působil jako profesor na gymnáziu ve Vysokém Mýtě.

FEDEROVI

Antonín Feder *1812