ŠPINDLEROVI

 

Rod Špindlerů se dost liší od ostatních rodových větví – a sice tím, že se jednalo o rod pohodných. Pohodní (též rasové nebo drnomistři) byly osoby, které stály na okraji společnosti, v očích ostatních byli „nečistými“, vyvrhely, s nimiž se zapovídalo  udržovat jakékoliv styky. Bydleli v pohodnicích, které stávaly na okraji vesnice nebo na samotě v lese, v kostele měli vyhrazené místo v koutě, aby na ně nebylo vidět,  pohřbeni bývali buď v odlehlém koutě hřbitova nebo za hřbitovní zdí. Zabývali se likvidací zdechlin, odchytem toulavých koček a psů, ale také byli úspěšnými léčiteli – znali léčivé rostliny a míchali rozličné masti. I v dobách nejtvrdšího poddanství se jednalo o osoby svobodné, které se mohly stěhovat i ženit bez povolení, potomci pohodnických rodů většinou uzavírali sňatky pouze mezi sebou a bývali často z velké dálky.

 

Nejstarším známým členem tohoto rodu byl Martin Špindler (*cca 1640), pohodný z Dlouhé Louky u Vyššího Brodu, po něm zde převzal živnost syn Kryštof (1666-1723), který spolu s manželkou Žofií měl 15 dětí. Syn Vojtěch Špindler (1703-1760) se stal pohodným v Rudě u Kojákovic, jeho druhou manželkou byla Marie Anna Langmayerová, dcera pohodného z Mýtin (Kropfschlag) u Nových Hradů.

 

Jejich nejmladší syn Jan Špindler (1758-1807) se již liší od ostatních tím, že se neoženil podle všech zvyklostí s dcerou pohodného, ale za ženu si vzal Kateřinu Votrubovou ze selského rodu z Kojákovic, spolu pak měli osm synů a dvě dcery.

 

Otcova příkladu se držel i syn Martin Špindler (1790-1854), poslední z rodu, který byl pohodným na jednotě Ruda u Kojákovic – oženil se s Johanou Staňkovou, dcerou sedláka z Hrachoviště, s níž měl devět dětí, sedm dcer a dva syny. Nejmladší děti Tomáš a Alžběta zemřely v útlém věku, syn Josef v 25 letech, dcery Terezie, Kateřina, Rozina a Barbora se provdaly za pohodné z rodu Turků, Hemmerů a Tonnů, Annu si vzal za ženu třeboňský měšťan a hrnčíř Tomáš Mráz a dcera Marie (1817-1903) porodila nemanželskou dceru Annu.

 

Tato Anna Špindlerová (*1842) se stala v roce 1864 manželkou Jana Čady z Hrdlořez. Oba rody se propojily ještě jednou v roce 1871, kdy si do té doby svobodná Annina matka Marie ve svých 54 letech vzala ovdovělého otce Jana Čady Lukáše, kterému tehdy bylo již 67 let.

 

Ruda u Kojákovic - rasovna