ČADOVI

 

Rod Čadů pochází z jihočeských Hrdlořez nedaleko Suchdola nad Lužnicí v někdejším třeboňském panství. Soupisy poddaných, které se zde zachovaly téměř kompletní už od roku 1660, dokonale mapují nesmírně komplikované a propletené rodinné vztahy v této oblasti, kde byli příbuzní skoro všichni se všemi. Mezi deseti generacemi předků Anny Čadové se vyskytují téměř všechny rody z Hrdlořez a Suchdola, hodně jich pochází i z nejbližšího okolí - ze vsí Cep, Bor, Šalmánovice, ale i z rakouského Vitorazska. V této oblasti se používala příjmí takzvaně „po střeše“, tak nebylo vzácností, když sedlák za svůj život vystřídal třeba pět příjmení, podle statku, kde zrovna hospodařil.

 

Nejstarším doloženým  představitelem tohoto rodu je Jíra Čada (*cca 1580), sedlák z Hrdlořez z dnešního čp. 22. Rodová linie pokračuje přes jeho syna Martina (1619-1672) a Martinovu dceru Anežku, jejíž manžel Vavřinec Scherhakl (1648-1710) ze Suchdola se přiženil na hrdlořezský grunt a rázem z něj byl Vávra Čada.

 

Jejich syn Václav Čada (*1669) měl syna Vojtěcha (*1705), ten rovněž syna Vojtěcha (*1744), vnuka Jana (*1733) a pravnuka Lukáše Čadu (*1804).

 

Lukáš  v roce 1832 koupil v Hrdlořezích statek čp. 26 za 1500 zlatých a další pokračovatelé Čadova rodu se již narodili na tomto gruntu: Lukášův syn Jan (*1834), který si vzal za ženu Annu Špindlerovou z Kojákovic a jejich syn Tomáš (1870-1943). Tomášovou první ženou byla Rozina Korandová ze Dvorů nad Lužnicí, se kterou měl sedm dětí. Když Rozina zemřela po porodu sedmého dítěte, oženil s Annou Oppolzerovou z Hranic u Nových Hradů a s ní měl ještě tři děti, jako prostřední z nich se narodila Anna Čadová (1914-2008), pozdější manželka Eduarda Kristiana.

 

Tomáš Čada *1870 s manželkou Annou Oppolzerovou *1888,

děti Jan Čada *1912 a Anna Čadová *1914