LAHODNÝCH

 

Františka Lahodná (1864-1947), manželka Petra Christiana, se narodila ve Velké Lhotě u Dačic jako dcera Jana Lahodného (1816-1895), truhláře ze Šachu a Kateřiny Pavlíkové ze Sumrakova.

 

Jan Lahodný byl nemanželským synem Ladislava Štorcha (*1794), syna helvetského kantora v Rovečném Antonína Štorcha (*1754), původem z Bystrého u Svitav, jeho dalším předkem byl Jan Bonitas, voskař a perníkář z Bystrého. Matkou Jana Lahodného byla Kateřina, dcera mlynářského mistra z Šachu Bartoloměje Lahodného (*1756).

 

Bartoloměj Lahodný byl spolu se svým tchánem Josefem Brchaněm (*1712) ze Zahrádek v roce 1779 obviněn z přechovávání a půjčování nekatolických knih. Jeho švagři Josef a Pavel Brchaňovi patřili k význačným evangelickým činitelům v této oblasti a zasloužili se o šíření Tolerančního patentu.

 

Evangelík ze Zahrádek Matěj Kolman byl v době vydání Tolerančního patentu (1781) vězněn pro víru v Praze. Vzhledem k nově vzniklé situaci byl propuštěn a rychlým pochodem, na který doplatil dlouhodobou nemocí, se vrátil s informací do Zahrádek. Odtud odešli vzápětí zkušení evangeličtí činitelé bratři Josef a Pavel Brchaňové do Bratislavy a přinesli si odtud autentické znění Tolerančního patentu v „moravské“ řeči (t.j. česky). Díky nim se tak Toleranční patent dostal na místa, kde později vznikaly evangelické sbory – Velká Lhota, Horní Dubenky, Horní Vilémovice.

 

Zahrádečtí se nechtěli podvolit výzvě příslušného faráře ze Studené, jenž žádal, aby se hlásili u něho. Naopak si na něj stěžovali v Jindřichově Hradci, do jehož městského panství Zahrádky náležely. Dne 21. ledna 1782 nadiktoval Josef Brchaň v čele svých spolubratří překvapenému městskému úředníkovi Claudiovi toto prohlášení:

 

Josef Brchaň ze vsi Zahrádek předstoupil dne 21. ledna 1782 a vedl sobě stížnost naproti jeho faráři Studenskýho, kterej v jejich před sebe vzatej evang. víře překážku činí a žádá, aby který koliv od církevní víry odpadlý se u něj hlásit mají, naše ale dole poznamenaný sousedi se k tomu nepovolují, nýbrž při jejich předsevzatej víře, jakož Patenti vysvětlují, do smrti zůstat chtějí!

Následovaný:

Matěj Kolman s celým domem

Josef Brchaň s celým domem

Jan Kolman s celou chalupou

Vojtěch Svoboda kovář obecní, nápodobně

Josef Hřava s celým rodem

Dalej aby veřejnej ten Patent neb Cirkulář (kterej v Moravě jest a my jej také četli) vydaný byl. Tak by se k tejto víře jich vícejc hlásilo.

Josef Brchaň

 

Příznačné je, že prohlášení sice bylo zaznamenáno a postoupeno na kraj a později guberniu, ale v úředníkem přiloženém dopisu je výslovně položena otázka, zda má být odpor zahrádeckých přejit mlčením…

 

(VÍTKOVÁ, Martina. K víře evangelické se přiznávám: Svět nekatolíků na jihozápadní Moravě a proměny toleranční doby. České Budějovice, 2008. Diplomová práce. Jihočeská univerzita.)

sedící: Františka Lahodná *1864, Petr Christian *1861

stojící: Petr Kristian *1888, František Kristian *1890, Ludvík Kristian *1899, zřejmě Cecilie Kristianová *1886

děti: Eduard Kristian *1915, Jindřich Kristian *1918